W dniu 01.08.2019r na stronie Urzędu Morskiego w Słupsku zamieszczono ogłoszenie dot. przetargu na zadanie pn. "Wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska"

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta firmy Ocean Sense Maciej Fojcik. Oferta spełniała kryteria, co było podstawą do wyłonienia Wykonawcy zadania.

W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa Nr ZP 3510/I/19/19/OW/14 z firmą Ocean Sense Maciej Fojcik z siedzibą w Gdyni.
Do głównych zadań recenzenta należeć będzie merytoryczna ocena następujących dokumentów:

Usługa Recenzenta będzie polegała również na:

Wymagany termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r., w tym:

 1. wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie recenzji dokumentacji przyrodniczej: 
  1. udział w spotkaniach dyskusyjnych – warsztatach, opiniowanie działań i opracowań na kolejnych etapach tworzenia dokumentacji przyrodniczej – do dnia 30 listopada 2019 r.,
  2. wykonanie recenzji dokumentacji przyrodniczej: do dnia 31 stycznia 2020 r. (Zamawiający do dnia 31 grudnia 2019 r. przekaże Wykonawcy do recenzji opracowaną dokumentację przyrodniczą);
 2. wykonanie  przedmiotu zamówienia w zakresie recenzji projektu planu ochrony:
  1. udział w spotkaniach dyskusyjnych – warsztatach, opiniowanie działań i opracowań na kolejnych etapach tworzenia planu ochrony – do dnia  31 maja 2020 r.,
  2. udział w spotkaniach dyskusyjnych – warsztatach, opiniowanie działań i opracowań na kolejnych etapach  tworzenia projektu planu – do dnia 31 lipca 2020 r.,
  3. wykonanie recenzji  projektu planu ochrony: do dnia 30 listopada 2020 r. (Zamawiający do dnia 31 października 2020 r. przekaże Wykonawcy do recenzji opracowany projekt