Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony morskiego obszaru Ławica Słupska

Przedstawiamy Państwu projekt rozporządzenia (po uwagach Recenzentów) w sprawie ustanowienia planu ochrony morskiego obszaru Ławica Słupska, który będzie przedmiotem dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 08 września 2020r.