Zgodnie z harmonogramem i ustaleniami na ostatnim V spotkaniu konsultacyjnym, prezentujemy finalne wersje dokumentów wypracowane w ramach Projektu. Dokumenty znajdują się w zakładce ‘O projekcie’ -> materiały.

Do końca października  zostaną  ponadto zamieszczone materiały kartograficzne oraz protokół z konsultacji, które będą stanowić załączniki do Dokumentacji.
Dziękujemy za czynny udział w przygotowaniu dokumentów.