Zawiadomienie o I warsztatach

Urząd Morski w Słupsku oraz Instytut Morski w Gdańsku w konsorcjum z MEWO SA, przy współpracy z firmą Przyrodnicy24 (Wykonawcy Projektu planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska) zapraszają na pierwsze warsztaty robocze, które odbędą się dnia 29 października 2019 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym na ul. Portowej 13b w Słupsku.

Prosimy o podanie do 14 października 2019 r. informacji o planowanym przez Państwa uczestnictwie w spotkaniu i liczbie osób reprezentujących poszczególne jednostki organizacyjne, pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.lawica@im.gda.pl

W trakcie wszystkich warsztatów roboczych (w okresie od października 2019 do października 2020 r.) planuje się:

  1. Dopracowanie wspólnej wizji „optymalnego stanu obszaru” przy uwzględnieniu ogólnopolskich wskaźników ale i lokalnych uwarunkowań.
  2. Ustalenie co w tej wizji jest osiągalne w okresie realizacji planu ochrony.
  3. Ustalenie jak najpełniejszej listy zagrożeń dla osiągnięcia tych celów.
  4. Ustalenie działań, które należy przeprowadzić aby osiągnąć cele ochrony obszaru.
  5. Ustalenie niezbędnego systemu i sposobu monitoringu.

Podczas całego procesu konsultacji czyli do października 2020 roku można składać swoje uwagi i sugestie do planu ochrony. Każda uwaga zostanie zarejestrowana i będzie analizowana. Uwagi proszę zgłaszać pod adres email: konsultacje.lawica@im.gda.pl lub wysyłać tradycyjną pocztą na adres: Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „konsultacje Ławica Słupska”.

Raporty z konsultacji społecznych będą stanowić element opracowanej dokumentacji przyrodniczej.