logo Urząd Morski w Szczecinie
  • logo Unia Europejska
  • logo Fundusze Europejskie
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

2019-05-21

O projekcie

PROJEKT PLANU OCHRONY MORSKIEGO OBSZARU NATURA 2000 ŁAWICA SŁUPSKA

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE SPORZĄDZANIA PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
Obowiązek sporządzania planu ochrony dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142). Plan ochrony stanowi projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Plan  ochrony ustanawiany jest na okres 20 lat. Projekt planu ochrony będzie zawierał:

 • opis granic i mapę obszaru Natura 2000;
 • identyfikację zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony;
 • warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, zachowania integralności i spójności sieci obszarów Natura 2000;
 • działania ochronne;
 • wskazania do zmian w dokumentach zagospodarowania przestrzennego;
 • wskaźniki właściwego stanu ochrony;
 • sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
 • sposoby monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

MORSKI OBSZAR NATURA 2000 ŁAWICA SŁUPSKA (PLC990001)
Ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r. nr 25 poz. 133) jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Ławica Słupska położona jest w odległości około 22 km od wybrzeża Polski. Jej lokalizacja wyznaczona jest przebiegiem izobaty 20 m, a powierzchnia wg SDF wynosi 800,5 km2. Obszar ten stanowi ostoję ptaków wędrownych (takich jak lodówka i nurnik) oraz wodnobłotnych. Wypłycenia są zasiedlane przez liczne bezkręgowce, które stanowią bogatą bazę pokarmową dla ptaków.

PRZEDMIOTY OCHRONY SIEDLISKA:

 • Piaszczyste ławice podmorskie (1110)
 • Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

GATUNKI PTAKÓW:

 • Nurnik (Cepphus grylle) (A202)
 • Lodówka (Clangula hyemails) (A064)
 • W SDF obszaru wymieniono ponadto 2 gatunki nurów: Gavia arctica i Gavia stellata.

Pliki do pobrania